Image is not available
Image is not available
Image is not available

Mapy

Podziały

Inwentaryzacje

Profesjonalne usługi geodezyjne

Slider

Realizacje

Mapy do celów projektowych, aktualizacje map sytuacyjno-wysokościowych, pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

 1. Aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej w pasie o szerokości 60 m i łącznej powierzchni 24 ha pod modernizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych (lokalizacja: gmina Dywity, obręb Kieźliny, obręb Dywity oraz miasto Olsztyn).
 2. Aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej w pasie o szerokości 80 m i długości 5 km z pomiarem przekrojów poprzecznych pod budowę obwodnicy miasta Giżycka.
 3. Aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej w pasie o szerokości 60 m i łącznej powierzchni 40 ha pod budowę oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych (lokalizacja: gmina Stawiguda, obręby: Gągławki, Wymój, Stawiguda).
 4. Aktualizacja mapy sytuacyjno- wysokościowej w pasie 70 metrów o łącznej powierzchni 35 ha pod sieć szerokopasmową (lokalizacja: gmina Bisztynek, obręb Bisztynek).
 5. Aktualizacja mapy sytuacyjno- wysokościowej o powierzchni 10 ha pod modernizację sieci gazowej wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych (lokalizacja: miasto Olsztyn, ul. Jagiellończyka).
 6. Aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej o powierzchni 7 ha pod budowę ścieżki rowerowej wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych (lokalizacja: miasto Olsztyn, ul. Żurawia).

Podziały nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, dokumentacje do celów prawnych.

 1. Wydzielenie kompleksu około 150 działek, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod osiedle domów jednorodzinnych i zabudowę szeregową (lokalizacja: gmina Dywity, obręb Myki).
 2. Wydzielenie pasa gruntu o długości 1 km na terenach zabudowanych blokami mieszkalnymi, pod budowę ścieżki rowerowej (lokalizacja: gmina Giżycko, obręb Antonowo).
 3. Wydzielenie kompleksu 40 działek rolnych o powierzchni powyżej 0,3000 ha (lokalizacja: gmina Dywity, obręb Spręcowo).
 4. Sporządzenie mapy do ustalenia służebności gruntowej (lokalizacja: gmina Barczewo, obręb Wipsowo).
 5. Podziały i wznowienia granic nieruchomości realizowane na zlecenie gminy Morąg.
 6. Liczne podziały, rozgraniczenia i wznowienia granic na terenach rolnych i zurbanizowanych.

Tyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych.

 1. Wytyczenie i inwentaryzacja sieci wodociągowej o długości 2 km (lokalizacja: gmina Purda, obręb Klebark Mały).
 2. Wytyczenie i inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia o długości 3 km (lokalizacja: gmina Purda, obręb Zgniłocha).
 3. Wytyczenie i inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wyznaczeniem spadków o długości 1 km (lokalizacja: gmina Purda, obręb Klewki).

Kompleksowe pomiary geodezyjne.

 1. Liczne kompleksowe obsługi geodezyjne przy budowie domów jednorodzinnych i szeregowych (wykonanie mapy do celów projektowych, wytyczenie budynku i przyłączy wraz ze wskazaniem granic, pomiar powykonawczy budynku i przyłączy).
 2. Stała współpraca z przedsiębiorstwami zajmującymi się budową sieci i przyłączy elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych (w zakresie tyczenia i inwentaryzacji wybudowanych sieci i urządzeń).

Nasi Klienci

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider