Image is not available
Image is not available
Image is not available

Mapy

Podziały

Inwentaryzacje

Profesjonalne usługi geodezyjne

Slider

Nasza oferta

Oferujemy usługi geodezyjne w zakresie:

  • mapy do celów projektowych – opracowujemy aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową, najczęściej w skali 1:500, w postaci papierowej i elektronicznej (w formacie DWG lub DXF), która posłuży do zaprojektowania planowanej inwestycji;

  • wytyczenia budynków – wyznaczamy w terenie główne osie konstrukcyjne budynku (przenosimy je na odpowiednio przygotowane ławy ciesielskie) i zakładamy reper roboczy;

  • pomiary inwentaryzacyjne budynków i przyłączy – w wyniku pomiaru wybudowanego budynku i przyłączy opracowujemy kompletną dokumentację geodezyjną, wymaganą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku;

  • wytyczenia i pomiary inwentaryzacyjne sieci i przyłączy: elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – stale współpracujemy z przedsiębiorstwami budowlanymi specjalizującymi się w budowie w/w sieci i urządzeń, a także realizujemy zlecenia prywatne;

  • wznowienia granic nieruchomości – odszukujemy w terenie punkty graniczne, dokonujemy ponownej stabilizacji w przypadku ich zniszczenia;

  • podziały nieruchomości – wykonujemy podziały nieruchomości zarówno na terenach rolnych, jak i zurbanizowanych;

  • rozgraniczenia nieruchomości – konieczne w przypadku wątpliwości co do faktycznego przebiegu granic nieruchomości (w sytuacji, gdy brak jest odpowiednich danych geodezyjnych umożliwiających odtworzenie pierwotnych granic nieruchomości);

  • mapy do celów prawnych – najczęściej w celu ustanowienia odpowiednich służebności (np. w celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości);

  • inne pomiary na Państwa życzenie;
uslugi geodezyjne

Nasi Klienci

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider